litteratur för barn - med nyfikenhet, tolerans och mångfald i fokus!

Bidra gärna till våra listor genom att gå med härhttp://facebook.com/rattviseformedlingen Välkommen!

Ann-Christine Magnusson, författare till bland annat “Uppfinnar Johanna”

Francesca Martin, författare till bland annat “Skickliga skölpaddan”

Gerd Brantenberg, författare till bland annat “Egalias döttrar”

Inger Edenfeldt, författare till bland annat “Ja trollet och nej trollet”

J. Waldersten, författare

Kamratposten, tidning

Per Gustavsson, författare, till bland annat “Så gör prinsessor”

Pija Lindenbaum, författare till bland annat “Lill Zlatan”

Robert N. Munsch & Michael Martchenko, författare på engelska, bland annat “The Paper Bag Princess”

Tivoli, tidning

Vombat, förlag

Åsa Mendel-Hartvig, författare till bland annat “Tesslas mamma vill inte!”

other news is designed by manasto jones, powered by tumblr and best viewed with safari.